Kaubakäive

Allikas: Mereviki

Kaubakäive on sadama töö tulemuslikkuse hindamise mõõdupuu. Võib kasutada ka terminit lastikäive.

Sadama kaubakäive on ümberlaaditud kauba ehk lasti hulk ehk sadamas käideldud kauba kogumass, mida arvestatakse tavaliselt tuhandetes tonnides. See näitaja iseloomustab vaid sadama või stividoride tööd laevade lastimisel ja lossimisel ega sõltu kuidagi sellest, kas last on sadamasse toodud lähedalt või kaugelt.

Tonnide asemel või kõrval kasutatakse ka muid ümberlaaditud kauba ühikuid - kuupmeetreid, ühikute arvu (näiteks sõiduautode, veoautode ja haagiste puhul), TEUsid, rajameetreid jms. Seejuures mõõdetakse kauba hulka vaid üks kord – sadamasse meritsi saabunud või sadamast meritsi väljunud kaubahulgana. Tegelikult võib sama kaupa sadamas mitu korda ümber laadida, näiteks autolt või vagunist lattu, laost konteinerisse, konteineriga laeva jne. Neid laadimistoiminguid nimetatakse stividoritöö tonn-operatsioonideks ja iga sellise kaubaliikumise eest makstakse. Kuid sadama kaubakäibes loetakse igat tonni või muud ühikut vaid üks kord.

Sadamatest käib läbi ka mingil hulgal kaupa, mida ei saada või ei saadeta meritsi. Seda nimetatakse sadamate statistikas mittemereliseks kaubakäibeks, aga selle kauba osatähtsus on tavaliselt väga väike ning seda kajastatakse majandusaruannetes tavaliselt eraldi reana.

Autor: Yrjö Saarinen

Teistes keeltes

  • inglise cargo turnover
  • rootsi godsomsättning
  • vene грузооборот