Kiilu alt läbitõmbamine

Allikas: Mereviki

Kiilu alt läbitõmbamine (hollandi kielhalen, saksa kielholen) on julm madruste karistamisviis 16.-19. sajandil, mida on esmalt mainitud 1560. aastal Hollandi laevakorramäärustikus. See määrati kaptenile või ohvitserile vastuhakkamise või nende löömise eest. Karistatav seoti laeva kiilu alla lastud liini külge, mille otsad käisid läbi grootmasti raa nokkadel asuvatest plokkidest. Üht liiniotsa tõmmates ja teist järele andes veeti karistatav vastavalt süüteo suurusele kas aeglasemalt või kiiremini kuni kolm korda kiilu alt läbi. Tulemuseks võis olla uppumissurm või laevanaelte või laevakerele kinnitunud merekarpide poolmete tekitatud vigastused. Mõnikord tõmmati kiilu alt läbi ka esmakordselt ekvaatorit ületavaid noori meremehi (henseldamine).

MERLE2.jpg See artikkel on kirjutatud 1996. aasta Mereleksikoni põhjal.