Kohalik rannasõit

Allikas: Mereviki

Kohalik rannasõit on meresõit rannikulähedastes vetes kuni 20 meremiili kaugusel kaldast, kuid mitte väljaspool Eesti merealasid.[1]

Meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvahelise konventsiooni (STCW 1978) lisas on kohalik rannasõit (inglise near-coastal voyages) defineeritud järgmiselt: reisid, mis toimuvad osalisriigi läheduses vastavalt selle osalisriigi määratlusele.[2]

Vaata ka

Viited

  1. Meresõiduohutuse seadus. Vastu võetud Riigikogus 12. detsembril 2001. – RT I, 05.04.2016, 3
  2. Meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse koodeksi Manila konverentsi muudatused. Vastu võetud 25. juunil 2010. – RT II, 23.08.2013, 1