Kuivdokk

Allikas: Mereviki
Kuivdokk Suomenlinna laevatehases
Täidetava kuivdoki skeem
Laeva ehitamine kuivdokis

Kuivdokk on veealaga ühendatud pinnasesse rajatud veeala tasapinnast madalama põhjaga veetihe bassein (dokikamber) laeva veest väljatõstmiseks (dokkimiseks) veealuse osa ülevaatuseks, remondiks ja ka laevade ehitamiseks. Kuivdokk võib olla ühe- või mitmekambriline, dokikambrite vahel on veetihedad väravad.

Dokkimisel paigaldatakse laev dokikambris haalamisseadmetega vajalikku asendisse, sisenemisvärav suletakse dokivarjaga ja dokikambrist vee väljapumpamisel laskub laev dokikambri põhjale paigaldatud kiilplokkidele.

Täidetav kuivdokk on kuivdoki liik, mille dokikambrisse pärast sulgemist pumbatakse vett dokikambri kõrvale rajatud astangu(te) tasemest kõrgemale ja dokikambri veest tühjendamisel laskub eelnevalt astangu kohale paigaldatud laev astangu kiilplokkidele. Täidetavate kuivdokkide puhul kasutatakse võimaluse korral ka kanalit, mille vooluavad ajutiselt suletakse veetihedate väravatega ja laeva paigaldus kanali kõrvale rajatud astangu(te) kiilplokkidele toimub samuti kui eespool kirjeldatud. Selline lahendus välistab pinnasesse dokikambri rajamise vajaduse.

Laevade ehitamiseks rajatud kuivdokkide erisuseks on erinevate transpordi-, tõste- ja paigaldusseadmete olemasolu, sageli rööbastele paigaldatud kiilplokid, mis võimaldab koostesektsioone, -plokke ja laeva tervikuna piki dokki liigutada ning nüüdisajal sageli ka külgkambrid (nn taskud), kus valmistatakse eeskätt keerulisi ja töömahukaid laevaplokke.

Kuivdokkide pumbajaamades on võimsad pumbad dokikambrite veega täitmiseks ja tühjendamiseks ning kuivenduspumpadega dokikambrisse sattuva vee (sademed, lekke- ja pesuvesi) ärapumpamiseks.

Autor:Jüri Kask

Allikad

  • MerLe
  • Морской энциклопедичекий справочник. Судостроение. Leningrad, 1986
  • Tehnikaleksikon. Valgus, Tallinn, 1981.
  • Большая Советская Энциклопедия. Москва Изд. СЭ 1970-1978