Laevaarhitektuur

Allikas: Mereviki

Laevaarhitektuur on:

  1. laeva sise ja väliskujundus. Laevaarhitektuur peab olema vastavuses laevale esitatavate nõuetega ning ajastu esteetiliste tõekspidamistega.
  2. projektlahenduste kogum, mis määrab laeva ruumide, tekiehitiste, mastide, korstnate, seadmete, süsteemide ja teiste elementide paigutuse ning kujunduse. Laevaarhitektuur väljendub eeskätt niinimetatud üldpaigutuse joonistes ja vastavas seletuskirjas. Konkreetsed projektlahendused sõltuvad laeva otstarbest ja kasutusaalastest põhinäitajatest (kandevõime, reisijate arv, kiirus, sõidukaugus, eriseadmete olemasolu ja liigid), kere konstruktsioonist, ohutusnõuetest, laevapere suurusest ja töörežiimist. Laevaarhitektuuri lahendusi mõjutavad ehitustehnoloogia ja kehtivad eeskirjad, samuti traditsioonid ja mood. Väga oluline on arvestada sotsiaalseid, ergonoomilisi, tervishoiualaseid, psühholoogilisi ja esteetilisi tegureid. Laevade projekteerimisel on laeva optimaalsete ekspluatatsiooniliste ja majanduslike näitajate ning vajalike mereomaduste tagamise kõrval üks põhiülesandeid leida niisugune laevaarhitektuuriline lahendus, mis oluliselt kogu kasutusaja jooksul ei vanane.
MERLE2.jpg See artikkel on kirjutatud 1996. aasta Mereleksikoni põhjal.