Masina kontrollruum

Allikas: Mereviki

Masina kontrollruum on masinaruumi mehhanismidest eraldatud spetsiaalne heli- ja tulekaitseisolatsiooniga, tavaliselt veeliinist kõrgemal paiknev laevaruum, kuhu on paigutatud laeva jõuseadmete keskjuhtimispult ja pea-elektrijaotuskilp.

Masina kontrollruum

Keskjuhtimispuldis on peamasinate, abimasinate ja abimehhanismide juhtimisseadmed, kontrollmõõteriistad, sidevahendid, avarii- ja alarmsignalisatsiooni kilbid või paneelid, mnemoskeemid ja muud laeva jõuseadmete juhtimiseks vajalikud vahendid.

Autor: Jüri Kask

Allikas

  • Jüri Kask, Harli Moosaar. Laevajõuseadmete automatiseerimine ja kontrollmõõteriistad. TTÜ Kirjastus, Tallinn, 2018. ISBN:978-9985-808-63-4