Membraantank

Allikas: Mereviki

Membraantank on gaasitankerite lastiruumi paigutatud õhukeste seintega (membraanidega) toetava karkassita prismakujuline lastitank, mille eesmärk on lasti staatilise koormuse ülekandmine laevakerele.

LNG tankeri membraantank

Eristatakse kahekihilisi membraantanke ja ühekihilisi ehk poolmembraantanke. Lasti koormuse ülekandmine toimub membraani ja isolatsioonikihtide kaudu topeltkerega laeva seesmisele pardale ja topeltpõhjale.

Roostevabast terasest membraantanki sisemus

Temperatuurimuutustest tulenevate pingete kompenseerimiseks valmistatakse membraanid lainestatud roostevabast terasest või madala soojuspaisumisteguriga invarist paksusega 0,7 – 1,5 mm, isolatsioonimaterjaliks on tavaliselt tugevdatud polüertaan paksusega kuni 300 mm.

Autor:Jüri Kask