Admiral

Allikas: Mereviki
Admiral
Admirali auastme eraldusmärk
Admirali auastme eraldusmärk
Ingliskeelne vaste: Admiral
NATO kood: OF-9
Lühend: adm
Ingliskeelne lühend: ADM
Maaväe vastav auaste: kindral
Eesti mereväe auastmed
Kõrgemad ohvitserid
Admiral
Viitseadmiral
Kontradmiral
Kommodoor
Vanemohvitserid
Mereväekapten
Kaptenleitnant
Kaptenmajor
Nooremohvitserid
Vanemleitnant
Leitnant
Nooremleitnant
Lipnik
Vanemallohvitserid
Ülemveebel
Staabiveebel
Vanemveebel
Veebel
Nooremveebel
Nooremallohvitserid
Vanemmaat
Maat
Nooremmaat
Madrused
Vanemmadrus
Madrus

Admiral (hollandi admiraal < araabia amir al-bahr - ’merevalitseja’) on sõjalaevastiku või selle üksuse juhataja; see on ka kõrgem mereväeohvitseri auaste või osa auastmenimetusest: suur-, laevastiku-, viitse-, kontradmiral.

Ajalugu

Nimetus "admiral" tuleb araabia keelest, kus see tähistas laevakaravani valitavat juhti. Euroopas hakati admirali nimetust kasutama 12.-13. sajandil Itaalias. Purjelaevastike ajastul juhatas suurtes lahingutes põhijõude admiral, avangardi viitseadmiral (admirali asetäitja) ja arjergardi kontradmiral (ka alamadmiral). Kuni 1864. aastani kasutati Briti Merejõududes (Royal Navy) admirali auastme vanuse märkimiseks alanevas järjekorras värve punane, valge ja sinine. Aastail 1935-1940 vastas NSVL sõjalaevastikus admiralile flagman. On kehtinud ka admiralist kõrgemaid auastmeid: suuradmiral näiteks Saksamaal, kindraladmiral Venemaal ja Saksamaal, laevastikuadmiral (Admiral of the Fleet).

Auastmete hierarhia

Mitmes riigis on admiral kasutusel auastmena, mis vastab maaväe brigaadikindrali omale. Veel üks kõrgema mereväe ohvitseri auaste, mida nimetatakse näiteks NATO auastmete tabelis (ka Briti ja Eesti mereväes jm) on kommodoor.

Admirali auaste mereväes vastab maaväe kindralile. Laeval, millel viibib admiral, heisatakse tema komandolipp (auastmelipp). Esimene naisadmiral oli USAs miss Alene Duerk, kes ülendati Laevastiku Õdede Korpuse admiraliks 1972. aastal.

Eestlastest admiralid

Viitseadmiral Tarmo Kõuts

Eestist pärit admiralidest on tuntuimad Adam Johann von Krusenstern (1770-1846), Fabian Gottlieb von Bellingshausen (1778-1852), Vene Balti laevastiku komandör Nikolai von Essen, vähemtuntud Tönnis Maydell, Friedrich Reinhold von Möller (1760-1833), August Konstantin Clapier de Colongue (1821-1899).

Eesti merejõududes oli enne Teist maailmasõda kõrgeim koosseisuline auaste kontradmiral. Kontradmirali auastmesse on ülendatud Merejõudude juhatajad mereväekapten Johan Pitka (aseadmiral 21. septembrist 1919, auaste nimetati 1922. aastal ümber kontradmiraliks)[1] ja mereväekapten Herman Alexander Eduard parun von Salza (kontradmiral 20. veebruarist 1928).[2]

Eesti piirivalve ülem mereväekapten Tarmo Kõuts ülendati 19. juunil 1998 kontradmiraliks, kaitseväe juhatajana 20. veebruaril 2002 viitseadmiraliks.[3][4] Vabariigi Presidendi käskkirjaga 5. veebruarist 2015 sai kommodoori auastme kaitseväe peastaabi ülem Igor Schvede (sündinud 1970).[5]

20. sajandil teenisid Punalaevastikus Eestist pärit admiralid Johannes (Ivan) Green (1897-1960), Johan Ludri (1895-1937), August Rull (1898-1968) ja Sergei Saks (1899-1938); USAs on eestlastest admirali auastmesse tõusnud kontradmiralid Edward Masso ja Hillar Sarepera.

Autor: Reet Naber

Viited

  1. Johan Pitka. – Eesti Sõjamuuseumi – Kindral Laidoneri Muuseumi andmekogu "Eesti ohvitserid 1918-1940". (25.10.2019)
  2. Hermann Aleksander Eduard Salza. – Eesti Sõjamuuseumi – Kindral Laidoneri Muuseumi andmekogu "Eesti ohvitserid 1918-1940". (25.10.2019)
  3. Sõjaväeliste auastmete andmine. Vabariigi Presidendi 19. juuni 1998. a käskkiri nr 38 – RT I 1998, 58, 918.
  4. T. Kõutsile sõjaväelise auastme andmine. Vabariigi Presidendi 20. veebruari 2002. a käskkiri nr 12 – RTL 2002, 29, 420.
  5. Sõjaväeliste auastmete andmine. Vabariigi Presidendi 5. veebruari 2015. a käskkiri nr 79 – RT III, 10.02.2015, 1.