Merekool

Allikas: Mereviki

Merekool on õppeasutus, kus valmistatakse ette mereveoste, kalanduse, sõjalaevastiku ja mitmesuguste merenduslike rannikuettevõtete töötajaid.

Euroopa esimese merekooli asutas Veneziale alluvas Perastis (Crna Gora (ka Montenegro)) 1700. aastal kohalik kapten Marko Martinović.

Eestis avati esimene merealane õppeasutus (arvutuskool) 1715. aastal Tallinnas ja hiljem ka Narvas, seal valmistati ette madruseid ja laevaehitajaid, õpetati ka laevajuhtimise aluseid. 1880ndail asutati Tallinnas kool sadamatehase ja töökodade teenistujate lastele, kellest paremad said õiguse töötada laevadel tüürimeestena.

Hoogsalt asutati merekoole 19. sajandi teisel poolel - 5, kahe rajamine ebaõnnestus. Esimesena alustas tööd 23.11.1864. Heinaste merekool. Esimese maailmasõja algul viidi enamik merekoolidest Venemaale ning nad lõpetasid oma tegevuse.

Pärast Eesti iseseisvumist asutati mitu uut merekooli, kuid püsima suutis jääda vaid Tallinna Merekool.

Pärast teist maailmasõda asutati ENSV-s merekoole ka kalalaevastiku ja reakoosseisu tarbeks, näiteks 1972. aastal oli ENSV-s viis merekooli:

  1. Tallinna Merekool (allus NSVL Merelaevanduse Ministeeriumile) - valmistas ette tüürimehi ja mehaanikuid kaubalaevadele
  2. Tallinna Kalatööstuslik Merekool - valmistas ette tüürimehi, radiste, mehaanikuid ja tehnolooge kalalaevadele
  3. Tallinnas Kutsekool nr 1 - valmistas ette tüürimehi, radiste ja mehaanikuid peamiselt kalurikolhooside väikekalalaevadele
  4. Tallinnas Tootmikoondise Ookean Merekool - valmistas ette madruseid ja motoriste peamiselt Tootmiskoondise Ookean kalalaevadele
  5. Pärnu Merekool - valmistas ette madruseid ja motoriste kaubalaevadele.

1992.a ühendati kõik merendusalased koolid Eesti Merehariduskeskuseks ning hiljem Mereakadeemiaks, kus õppijad saavad omandada ka kõrghariduse, lisaks mereerialadele ka merendusega kaasnevatel aladel. Enne seda saadi kõrgem mereharidus lähimates NSVL-i ja Venemaa kõrgkoolides Leningradis/St. Peterburis, Odessas ja Kaliningradis.

Autor: Enn Oja

MERLE2.jpg See artikkel on kirjutatud 1996. aasta Mereleksikoni põhjal.