Tüürimees

Allikas: Mereviki
Tüürimehe töökoht kaubalaeval

Tüürimees (hollandi keeles stuurman, saksa keeles Steuermann, rootsi keeles styrman) on:

 • eriharidusega laevajuht, kes vastutab ohutu meresõidu eest ning on mere- ja sadamavahis. Laeval on tavaliselt 2-5 tüürimeest (vanemtüürimees, teine tüürimees jne).
 • sõjalaeva navigatsiooniohvitser.

Allikas: Mereleksikon

Tüürimehe kutsetunnistused ja diplomid

Kutsetunnistuse ja diplomi järgi eristatakse vahitüürimeest ja vanemtüürimeest. Neil on omakorda piirangud laeva kogumahutavuse järgi. Varem eristati diplomi järgi kaug- ja lähisõidu tüürimeest.

Tüürimeeste kutsetunnistused kogumahutavuse piirangu järgi:

 • väiksema kui 200 kogumahutavusega laeva vahitüürimees;
 • väiksema kui 500 kogumahutavusega laeva vahitüürimees;

Tüürimeeste diplomid kogumahutavuse piirangu järgi:

 • 500 ja suurema kogumahutavusega laeva vahitüürimees;
 • väiksema kui 3000 kogumahutavusega laeva vanemtüürimees;
 • 3000 ja suurema kogumahutavusega laeva vanemtüürimees.


Lisainfo Vabariigi Valitsuse määrusest: Laevapere liikmete koolitus- ja kvalifikatsiooninõuded, diplomeerimise kord, väljastatavate dokumentide vormid ning meresõidudiplomi, kutsetunnistuse ja teiste laevapere liikmetele väljastatavate tunnistuste tunnustamise kord

Vahitüürimehe pagun

Vahitüürimees

Vahitüürimees on laeva juhtkonna liige, kes juhib laeva oma vahikorra ajal. Vahitüürimehe tunnistus või diplom väljastatakse peale merekooli vastava eriala lõpetamist ja vajaliku meresõidupraktika läbimist. Eestis saab õppida tüürimeheks Eesti Mereakadeemias ja Eesti Merekoolis. Vahitüürimees võib saada peale piisava meresõidupraktika omandamist, vastava koolituse läbimist ja peale kutseeksami edukat sooritamist vanemtüürimehe diplomi.

Vanemtüürimehe pagun

Vanemtüürimees

Vanemtüürimehe diplomi omanikud on pikaajalise meresõidukogemustega spetsialistid. Kui nad töötavad vähemalt 18 kuud oma ametikohal, siis on neil võimalus pärast vastavate kursuste läbimist ning erinevate testide edukat sooritamist omandada kaptenina sõitmiseks kvalifitseeruv diplom, mis ei taga siiski kapteni töökohta, vaid õigust sellest hetkest alates tulevikus kaptenina sõita. Vanemtüürimees vastutab üldjuhul laevasõidu ohutuse ja laeva laadimise eest. Peale selle on vanemtüürimees veel tihtipeale meditsiiniülema rollis, lisaks turvaülema rollile ja laevajuhi kohustustele.

Vanemtüürimehed lootsina

Lootsiks võivad õppida meremehed, kel on kapteni või vanemtüürimehe diplom.

Paljud Eesti liinilaevade kaptenid ja vanemtüürimehed on saanud õiguse sõita välissadamaisse ilma lootsita, nii on võimalik reederi raha kokku hoida. Selleks tuleb nii vanemtüürimehel kui ka kaptenil sooritada lootsieksamid, sageli selle riigi keeles, mille sadamasse lootsita sõidu õigust taotletakse.

Näiteks Estline´i kaptenid olid esimesed kaptenid väljastpoolt Põhjamaid, kes taotlesid lootsita sõidu õigust Stockholmi saarestikus. Selleks oli neil vaja sooritada nii rootsi keele kui ka lootsieksamid. Tänapäeval nõutakse Tallinki laevadelt, et lootsita sõiduks oleks lootsieksam tehtud nii kaptenil kui ka vanemtüürimehel ning vanemtüürimehel peab loa saamiseks olema kapteni diplom.

Tüürimeeste ametikohad

Kaubalaevas on ametikohad kapten, vanemtüürimees ja kaks või kolm vahitüürimeest (neid nimetatakse ka teiseks ja kolmandaks tüürimeheks) olenevalt kaubalaeva suurusest.

Suurtel reisilaevadel on kapten, vanemtüürimees ja kolm või neli vahitüürimeest.

Teistes keeltes

Vanemtüürimees

 • inglise chief mate
 • rootsi överstyrman
 • soome yliperämies

Tüürimees

 • inglise mate
 • rootsi styrman
 • soome perämies
 • vene штурман