Merekultuur

Allikas: Mereviki

Merekultuur on kultuurivaldkond, mis hõlmab meremeeste eluolu ja rannikukultuuri ning laiemalt ka merenduse avaldumist kultuuriruumis.

Kitsamas tähenduses on merekultuur laevadel aastasadade jooksul välja kujunenud kultuur kindlate tavade, uskumuste ja keelega.

Merekultuuri, eeskätt rannikukultuuri kandjaiks võib pidada ka meremeeste perekondi, rannakülade elanikke ja rannikul tegutsevaid merendusega seotud ametite pidajaid. Merekultuuri kandjaiks on ka isikud või inimrühmad, kelle igapäevaelus on meri määrava tähtsusega, nii et see mõjutab nende käitumismustreid.

Merekultuuri osa mingis kultuuris, näiteks Eesti kultuuris võib määratleda ka selle järgi, kuidas merega seonduv on esindatud kogu kultuuripildis laiemalt, nt kirjanduses, kunstis, muusikas, filmides, rahvapärimuses vms.[1]

Viited

  1. Teele Saar. Kultuurist ja merekultuurist. Meremees nr 41, 2016