Peel

Allikas: Mereviki

Peel on:

  1. puidust, metallist või plastikust enamasti 3–5 meetri pikkune rõhtsalt paigutatud ja jäigalt fikseeritud mõõtskaalaga varustatud, veetaseme kõrguse määramiseks kasutatav ja tavaliselt sadamaisse paigaldatav veemõõdulatt. Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituudi mereseiresüsteemi kuuluvad: Sillamäe, Vanasadama, Paldiski Lõunasadama, Lehtma, Rohuküla, Heltermaa, Triigi, Virtsu, Kuivastu ja Pärnu peelid. Oma peelid on paljudel sadamail, samuti siseveekogudes. Peelid seotakse riikliku kõrgusvõrguga.
  2. purjesid, laevatulesid, raadioantenne jms kandev puust laevaosa.

Vaata ka

Soru-veelatt.jpg