Prahikiri

Allikas: Mereviki

Prahikiri, ka tšarter (inglise charter) on prahivõtja (laevaomaniku) ja prahtija (lastiomaniku) vahel sõlmitav mereveoleping kogu laeva või selle osa andmisest prahtija käsutusse kaubaveoks.

Eristatakse reisi prahikirja, ajaprahingut ja bare boat charterit. Olenevalt lasti liigist, veotingimustest ja –geograafiast on kasutusel tüüpprahikirjad, mida tuntakse koondnimetuse all (nt „Gencon“ segakaubaveoks, „Baltime“ ajaprahinguks, „Baltwood“ metsamaterjali veoks Läänemeremaadest ja Norrast Suurbritanniasse). Peale andmete laeva, lasti, veopiirkonna jm kohta sisaldab prahikiri klausleid streigi, sõja, jää, deviatsiooni jm puhuks. Prahikirja sõlmimist nimetatakse prahtimiseks ehk prahinguks. Prahikiri on mereveolepingu vanimaid vorme.

MERLE2.jpg See artikkel on kirjutatud 1996. aasta Mereleksikoni põhjal.