Raapuri

Allikas: Mereviki

Raapuri, ka raaseil (hollandi keeles razeil) on põiki laeva paiknevale raale kinnitatud nelinurkne puri. Raapurje ülaliik (raaliik) on pentseldatud jaktaagi külge.

Ülemised purjenurgad (raanurgad) on seotud raa välisotste (raanukkade) külge lühikeste trosside (nokkpenslite) abil.

Alumised nurgad (soodinurgad) veetakse raanurkadele sootide abil, mis kulgevad üle raa välisotste pesades olevate triossirataste (siivide), läbi raa keskosal paiknevate plokkide ja sealt alla tekile.

Topeltraapurjede korral on ülamarssraapurje ja ülapraampurje soodinurgad harilikult paikselt kinnitatud vastavalt alamarssraapurje või alapraamraa külge. Alumise raapurje (fokkpurje, grootpurje) soodinurkadel asetsevad soot ja halsitross. Alumised raapurjed seatakse tuulde brasside ja sootide abil. Halsitrossi kasutatakse loovimisel pealttuule soodinurga ettepoole vedamiseks. Teised raapurjed seatakse tuulde ainult brasside abil. Raapurje korjamisel veetakse puri kokku koordingute ja kiitaudega, rullitakse raa peale ja seesitakse sellele kinni.

MERLE2.jpg See artikkel on kirjutatud 1996. aasta Mereleksikoni põhjal.