Soot

Allikas: Mereviki

Soot (hollandi keeles schoot) on tross või tali purje tuulde seadmiseks. Poomita pikipurje (kliivri, taaksli, kahvelpurje) soot kinnitatakse purje alumise ahtripoolse nurga ehk soodinurga külge. Poomiga pikipurje juures kinnitatakse soot poomi välimise osa külge. Raapurje (alamarsspurjest kõrgemal) trossist või ketist soodid kinnitatakse alumistele purjenurkadele ehk soodinurkadele, neid kasutatakse nurkade vedamiseks vahetult purje all paiknevate raanukkade juurde ning sinna kinnitamiseks. Väikeste purjelaevade ülamarsspurje soodinurgad kinnitatakse sageli alamarssraa nukkade külge. Alumise raapurje (näiteks fokk- või grootpurje) soote kasutatakse alltuule soodinurga alla ja ahtri poole pingutamiseks.

Autor: Enn Oja

MERLE2.jpg See artikkel on kirjutatud 1996. aasta Mereleksikoni põhjal.