Rahvusvaheline ohutusjuurdluse koodeks

Allikas: Mereviki

Rahvusvaheline ohutusjuurdluse koodeks on laevaõnnetuste ja ohtlike juhtumite ohutusjuurdluse rahvusvaheliste aluste ja soovituslike tavade koodeks (Code of International Standards and Recommended Practices for a Safety Investigation into a Marine Casualty or Marine Incident - Casualty Investigation Code), mille võttis vastu IMO meresõiduohutuse komitee (Maritime Safety Commitee – MSC) kaheksakümne neljandal istungjärgul (7.–16. maini 2008) resolutsiooniga MSC.255(84).

Samal istungjärgul resolutsiooniga MSC.257(84) võeti vastu SOLAS konventsiooni XI-1 peatüki uus reegel 6 - Lisanõuded laevaõnnetuste ja ohtlike juhtumite juurdlusele, mis teeb rahvusvahelise ohutusjuurdluse koodeksi kohustuslikuks konventsiooni osalisriikidele.

Vastuvõetud koodeksi eesmärk on ära hoida laevaõnnetusi ja ohtlikke juhtumeid tulevikus, pakkudes osalisriikidele ühtset ja järjepidevat, muust uurimisest (tsiviil-, kriminaal-, haldusmenetlusest) eraldi ja sellest sõltumatut ohutusjuurdlust ja IMOle uurimustulemuste aruannete esitamist, et võimaldada laialdast teabe levitamist, mis soodustab rahvusvahelise merendusvaldkonna ohutusprobleemide lahendamist.

Koodeksi ja SOLASe muudatuse jõustumise kuupäev on 1. jaanuar 2010.

Autor: Jüri Kask