Saaling

Allikas: Mereviki

Saaling (hollandi saling) on rõhttarind masti ülaosas. Purjelaevadel on saaling tengi kandmiseks ja tengvantide laialiviimiseks külgsuunas. Raapurjestusega mastil on kaks saalingut. Ülemine ehk praamsaaling paikneb marsstengi ülaosal ja toetab praamtengi. Koosneb põik- ja pikisaalingpuudest. Alumisel ehk marss-saalingul on kaarjas serv, sageli osaline plankkate. Marss-saaling toetab marsstengi. Suurte purjelaevade marss-saalingupealset platvormi nimetatakse marsiks. Purjejahil nimetatakse saalinguks kummalgi pool masti paiknevat ristpeelt. Kahe paari saalingute korral nimetatakse neid alumiseks ja ülemiseks saalinguks, rohkema korral loetakse neid alt: esimene saaling, teine saaling jne. Kaasaja kaubalaevadel on saaling masti ülaosas või kaht masti portaalina ühendav põiktarind, mille külge kinnitatakse losspoomide topenantide plokid.

Autor: Enn Oja

MERLE2.jpg See artikkel on kirjutatud 1996. aasta Mereleksikoni põhjal.