Vant

Allikas: Mereviki

Vant (hollandi keeles want) on alamasti küljelt toestav taim- või terastross. Puitkerega purjelaevadel kasutati harilikult tõrvatud taimtrossist vante. Vandi ülalosas paiknev aas (vandi silm) ümbritseb alamasti saalingu kohalt, sealt ulatub vant parda äärde ja on kinnitatud laevakere külge talrepi ja vandiraua abil. Vantide vahel rõhtsalt paiknevad veeblingud moodustavad astmed masti ronimiseks. Masti vantide arv sõltub laeva suurusest ja purjestusest, näiteks täisraapurjestusega mastil on kummalgi küljel kuni kuus vanti, pikipurjestusega mastil kuni neli vanti. Vante nimetatakse masti järgi, näiteks grootmastvandid, grootraavandid, grootroilvandid (toestavad vastavalt grootmasti marsstengi, praamtengi, roiltengi). Ühe tengiga masti korral nimetatakse tengvante ainult masti järgi, näiteks fokktengvandid ja nii edasi.

MERLE2.jpg See artikkel on kirjutatud 1996. aasta Mereleksikoni põhjal.