Scandinavian Shipping Gazette

Allikas: Mereviki

Scandinavian Shipping Gazette oli aastail 2001-2008 Göteborgis ilmunud merendusajakiri, kuulus Rootsi Laevaomanike Liidule. Seoses formaadi ja kujunduse muutusega on alates 2009. aasta 1. numbrist ajakirja nimi Shipgaz.

Scandinavian Shipping Gazette´i tegi Svensk Sjöfarts Tidningi toimetus, mida ingliskeelse ajakirja väljaandmiseks suurendati, nii et toimetus suutis hõlmata kõiki Läänemeremaid. Lisaks peatoimetusele Rootsis olid osakonnatoimetajad Soomes, Norras, Taanis ja Poolas ning korrespondent Saksamaal. Eestis asuva osakonnatoimetaja hooleks olid ka Läti, Leedu ja Venemaa. Lisaks 11 numbrit aastas ilmunud ajakirjale said tellijad ka iganädalase uudistemeili.

Ajakirjale kujundati Svensk Sjöfarts Tidningi Rootsi lipu värves sinikollasega sarnanev sinipunavalge päis, sest kõigi Läänemeremaade lippudel leidus vähemalt üks neist värvidest. Iga-aastastes teemanumbrites ilmusid ülevaated kõigi Läänemeremaade, sh ka Eesti laevafirmadest, sadamatest ja laevatehastest. Iga aasta lõpul ilmunud teemanumbris "Aasta laevad" tutvustati põhjalikumalt samal aastal Läänemeremaade laevaomanike uusi laevu, sh 8 Eesti laevaomanike tellimusel ehitatud laeva.

Välislingid

näidisnumber internetis: 2008, nr. 12 (inglise keeles)