Suretusliin

Allikas: Mereviki
Suretuslülitit ja paadijuhti ühendav suretusliin

Suretusliin (inglise kill cord), ka seiskamisliin, on paadijuhti ja suretuslülitit ühendav liin, tavaliselt spiraalpael. Suretusliini üks ots kinnitatakse suretuslüliti külge (lihtsamal juhul süütevõtme külge), teine ots paadijuhi randme, põlve või päästevesti külge.