Päästevest

Allikas: Mereviki

Päästevest on ujuvusvahend selle kandja veepinnal hoidmiseks.
Päästevestid jagunevad materjalilt ja rakendumispõhimõttelt järgmiselt:
*ohutusvest ehk ujuvvest;
*korkvest;
*täispuhutav päästevest;
*paukvest;
Päästevestide klassifitseerimisel kasutatakse mõistet 'kandejõud njuutonites' (N) ja markeeritakse vastavalt eurostandarditele, kandejõule ja kasutustingimustele järgmiselt:
*EN393 – 50+ N ohutusvest ehk ujuvvest;
*EN395 – 100+ N päästevest kasutamiseks ranniku veealas;
*EN396 – 150+ N avamere päästevest;
*EN399 – 275+ N avamere päästevest ekstreemtingimuses.
Päästevest tõstab vette kukkunu seliliasendis kiirelt veepinnale, hoiab vee peal ka ujumisoskuseta ja teadvusetu inimese ning tagab pinnalpüsimise vähemalt 24 tundi. Abivajaja märgatavaks tegemiseks on päästevestil helkurribad ja vile ning avamerel kasutatavatel ka autonoomne vilkuv tuli. Päästevestide klass, nende arv ja paigutus laevas peab vastama konventsiooni SOLAS ja Rahvusvahelise päästevahendite koodeksi (Lifesaving Appliances Code – LSA) nõuetele.

Autor: Jüri Kask

Allikad