Taak

Allikas: Mereviki

Taak, ka staak (hollandi keeles stag) on masti eestpoolt toestav taim- või terastross. Taagid paiknevad laeva pikikesktasandis. Eestaagid paiknevad eesmasti ees, kannavad eespurjesid, on kinnitatud vööri, pukspriidi ja kliiverpoomi külge. Mastidevahelised taagid kulgevad alla tekile või eesmasti tengile. Taake nimetatakse toestatava masti ja tengi järgi, näiteks fokktaak, grootpraamtaak. Kui ühel mastipeelel (alamast, teng) on mitu taaki, siis mastipoolseim taak kannab tengi, teised taagid neile kinnitatud purje nimetust. Kahe alamasti eeselkopi vahel rõhtsalt kulgev taak kannab tagapoolse masti nimetust.

Autor: Enn Oja

MERLE2.jpg See artikkel on kirjutatud 1996. aasta Mereleksikoni põhjal.