Anatoli Alop

Allikas: Mereviki
Redaktsioon seisuga 30. detsember 2020, kell 02:30 kasutajalt Madli (arutelu | kaastöö) (Publikatsioonid)
(erin) ←Vanem redaktsioon | Viimane redaktsiooni (erin) | Uuem redaktsioon→ (erin)
Alop.jpg

Anatoli Alop (sündinud 15. märtsil 1951 Venemaal) on insener-laevajuht, TTÜ Eesti Mereakadeemia õppejõud ja merendusteadlane.

Haridus

Anatoli Alop on sündinud Novosibirski oblastis eesti külas Eestist XIX sajandil väljarändajate järeltulijate peres.

 • 1958–1968 sai põhi- ja keskhariduse Novosibirski oblasti Bugotaki küla keskkoolis
 • 1968-1973 õppis Novosibirski Veetranspordi Inseneride Instituudis (praegu Vene Föderatsiooni Veetranspordi Akadeemia) ja lõpetas cum laude insener-laevajuhina
 • 1976-1983 õppis Novosibirski Veetranspordi Inseneride Instituudi aspirantuuris laevajuhtimise erialal
 • 1983 kaitses Leningradi admiral S. O. Makarovi nimelises Kõrgemas Inseneride Merekoolis (praegu Riiklik Admiral S. O. Makarovi nimeline Mere- ja Jõelaevastiku Ülikool - Государственный университет морского и речного флота им. адмирала С. О. Макарова) teaduste kandidaadi kraadi laevajuhtimise erialal
 • 2002-2006 õppis Akadeemias Nord ja lõpetas õigusteaduse magistri kraadiga rahvusvahelises äri- ja eraõiguses

Erialane täiendkoolitus

 • 1996 Hollandi Laevanduse ja Transpordi kolledžis koolitus "Train the Trainers on Port and Shipping Management" *2001-2002 Tallinna Ülikoolis koolitus "Kõrgkooli õppejõud kui koolitaja"
 • 2007 Rootsis Kalmari Mereakadeemias koolitus „Instructors' Training for CCM-courses

Töö

 • 1974-1990 Novosibirski Veetranspordi Inseneride Instituudi nooremteadur, vanemteadur ja vanemõpetaja
 • 1990–1991 - Tallinna Merekolledži laevajuhtimise osakonna juhataja
 • 1991-1992 – Väikelaevaehitusfirma „Navis“ juhatuse aseesimees
 • 1. detsembrist 1992 31. detsembrini 1996 - Eesti Mereakadeemia lektor
 • 1997-1998 - Eesti Euroopa Liinide laevaliini Tallinn-Kiel direktor
 • 1998/1999 õppeaastal - Eesti Mereakadeemia sadamamajandamise õppetooli juhataja
 • 1. septembrist 1999 31. augustini 2014 - Eesti Mereakadeemia professor
 • 1. septembrist 1999 31. augustini 2004 ja 1. novembrist 2006 31. augustini 2008 - Eesti Mereakadeemia õppeprorektor
 • 1. jaanuarist 31. juulini 2014 - Eesti Mereakadeemia arendusprorektor
 • 1. septembrist 2014 14. oktoobrini 2015 - TTÜ Eesti Mereakadeemia arendusdirektor
 • 15. oktoobrist 2015 - TTÜ Eesti Mereakadeemia dotsent
 • Anatoli Alop on vahetusõppejõuna lugenud loenguid Läti Mereakadeemias, Leedu Mereakadeemias, Hispaania Cadiz'e Mereülikoolis ja Lõuna-Korea Mokpo Mereülikoolis.
 • Anatoli Alop on osalenud välismaiste merendusõppeasutuste akrediteerimisel:
  • Rahvusvahelise eksperdirühma esimees Riia merekolledži "Novikontas" institutsionaalsel akrediteerimisel - Läti Haridus- ja Teadusministeeriumi ettepanekul, 2014
  • Rahvusvahelise eksperdirühma esimees Liepaja Merekolledži õppesuuna akrediteerimisel - Läti Haridus- ja Teadusministeeriumi ettepanekul, 2015

Ühiskondlik tegevus

 • 1998-2006 EMI/EWT koolitusfirma litsentseeritud FIATA kursuse lektor *1999-2000 Leonardo da Vinci projekti „VTLR Access” juhtimine
 • 2002-2005 Leonardo da Vinci projekti „Securitas Mare” juhtimine
 • 2006-... Eesti Mereakadeemia ja TTÜ magistriõppe ühisõppekava "Merendus" juht ja TTÜ Eesti Mereakadeemia magistriõppe õppekava juht; on aastail 2009–2014 juhendanud Eesti Mereakadeemias 16 magistritööd merenduse ja laevanduse valdkonnas
 • 2002-2010 akadeemilise eksperdina Euroopa Komisjoni programmide ERASMUS/SOCRATES (2002) ja TEMPUS (2005, 2006, 2010) projektitaotluste hindamine Euroopa Komisjonis
 • 2003-2007 Eesti Inseneride Kutsenõukogu liige
 • 2004-2006 Leonardo da Vinci projekti „Boatbuilder” juhtimine
 • 2006-2008 Leonardo da Vinci projekti „Securitas Mare II“ juhtimine
 • 2004-... Euroopa Komisjoni raamprogrammi teadusekspert merenduse ja laevanduse valdkonnas *2014-... Välisministeeriumi juures Arktika Nõukogus vaatlejastaatuse analüüsimiseks moodustatud töörühma liige
 • 2004-... Tallinna Teadlaste Maja nõukogu liige

Teadus- ja loometegevus

Uurimistööd

 • 2001 -2002 Kihnu, Manilaiu ja mandri vahelise ühenduse arengukava koostamise teaduslik juhendaja
 • 2004-2005 Bekkeri sadama kai nr 5 ehitamise keskkonnamõjude hindamisel vastutav täitja
 • 2005-2006 Tehniline abi riigiomandis olevate Lääne-Eesti ja saarte sadamate ehitusel ja rekonstrueerimisel, vastutav täitja
 • 2005-2006 Kärdla sadama taastamise sotsiaalmajandusliku tasuvuse hindamine ja kompleksi kasutuselevõtu teostatavusanalüüs, vastutav täitja
 • 2006 Tallinnas Logi tn 8, 9 ja 10 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Võimalikud mõjud merekeskkonnale ja detailplaneeringu merelogistiline põhjendatus, vastutav täitja

Ekspertiisid

 • Juunis 2000 - Tallinna lahes kaubalaeva ZENITAS huku asjaolude ekspertiis, VV komisjoni esimees
 • 2002 kalapüügilaeva KATRIN hukuga seonduvate asjaolude ekspertiis, ekspert
 • sügisel 2002 Muuga sadama akvatooriumi reostusega tankerilt ALAMBRA seotud kohtuvaidluses ekspertarvamuse andmine, ekspert
 • 2003-2005 tandemilt SATURN+M64 sügisel 2002 puitlasti osalise kaotamisega seotud kohtuvaidluses eksperdina osalemine
 • 2005 Veeteede Ameti poilaeva EVA 316 multifunktsionaalseks laevaks ümberehitamise riigihanke korraldamise tehnilis-juriidiline ekspertiis, ekspert

Publikatsioonid

 • Kaubaveod liinil Tallinn- Kiel. Eesti laevanduse aastaraamat, 1997. Tallinn, 1997
 • The Possible Developments of Baltic States Short Sea Shipping in Connection with Expanding of European Union Towards the East. Juhani Vainio (Toim.). Publications from the Centre for Maritime Studies, University of Turku (53-55). Turku University Press, 1999
 • Maritime Terminology Translation Problems in Maritime Education of a Small Country. (Toim. Juhani Vainio). Publikations from the centre for Maritime Studies, University of Turku (53-55). Turku University Press, 2000
 • A. Alop, E. Lend jt. Premiliminary Assessment of Muuga Harbour Breakwaters Profitability Cost-Benefit Analysis. Tallinn, 77 p., 2003, (uurimistöö aruanne)
 • A. Alop, T. Juhansoo. Euroopa kõrgkoolides hakatakse õpetama kriisiolukordade ohjamist. Eesti Õde, 34-2, lk. 13, 2003
 • Education and Training or Training contra Education? In: Safety at Sea through Quality Assurance in MET Institutions. Quality Assurance in Action. Proceedings of 13th International Conference on Maritime Education and Training (IMLA 13). St. Petersburg, Admiral Makarov State Maritime Academy, 5-12, 2004
 • Kärdla sadama taastamise sotsiaalmajandusliku tasuvuse hindamine ja kompleksi kasutuselevõtu teostatavusanalüüs. 77 lk., 2006, (uurimistöö aruanne)
 • 6.1.3.1. Meretransport. 6.1.3.4. Mereveoleping. Vedaja vastutus. Logistika käsiraamat (1-24). Tallinn, Aripäeva kirjastus, 2007
 • Mereveo kaubasaatja peaks vältima võimalikke huvide konflikte. Äripäev online, 8. detsember 2008
 • Principles of assessment of social-economic profitability and analysis of feasibility of marinas. In: Maritime transport and infrastructure, proceedings: 10th International Conference Martime Tramsport and Infrastructure. Riga, 2008
 • A. Alop, K. Põldma. Presumptions and Prospects of Join Study Programmes for the Baltic States MET Institutions. In: Maritime transport and infrastructure, 11th International Conference Maritime Transport and Infrastructure, proceedings. Riga, 94-95, 2009. *V. Senčila, A. Alop. Investigation of Lithuanian seafarers staff and its recent changes tendencies. Transport Meas 2009: Proceedings of the 13th International Conference (69-72). Kaunas, Kaunas University of Technology Press. 2009
 • Needs and Importance of Master Studies for Navigators in XXI Century. Marine Navigation and Safety of Sea Transportation (Human Resources and Crew Resource Managment) (49-53). London, Taylor & Francis, 2011
 • A. Alop, V. Senčila. Problems of Vessels "Escaping" from Under Flag by Case of Estonia and Some Possible Measures for Rising of Attractiveness of them for Ship-owners. (Toim. Adam Weitrit). Marine Navigation and Safety of Sea Transportation (STCW, Maritime Education and Training (MET), (Human Resources and Crew Manning, Maritime Policy, Logistics and Economics Matters) (197-203). London, Taylor & Francis, 2013
 • Anatoli Alop, Roomet Leiger. Merehariduse lipulaev teel ülikooli sadamasse. Eesti laevanduse aastaraamat. Tallinn, 2014
 • Eesti merendusalane seadusandlus vajab kodifitseerimist. Paat & Meremees nr 35, 2015
 • The Investigation of Maritime Sector Labour Market Needs as Base for Conception of MET in Estonia. In: International Association of Maritime Universities, 16th Annual General Assembly, Proceedings: IAMU AGA 2015, Opatija, Croatia, 7-10 October, 2015. (Toim.) B. Sviličić. Zagreb, AKD, 2015
 • Anatoli Alop on mitme rahvusvahelise väljaande toimetuse liige/eelretsenseerija:
  • Journal of Maritime Transport and Engineering, Riia, ISSN 2255-758X - alates 2005. aastast
  • The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Gdynia, ISSN 2083-6473 - alates 2012. aastast
  • International Journal of e-Navigation and Maritime Economy, Mokpo (Lõuna-Korea) - alates 2014. aastast


Autor: Jüri Kask