Makarovi Akadeemia Peterburis

Allikas: Mereviki

Makarovi Akadeemia Peterburis on mitut nime kandnud kõrgem merekool Peterburis.

Aastail 1949-1990 kandis kool nime Leningradi Admiral S. O. Makarovi nimeline Kõrgem Inseneride Merekool ning koolitas kõrgharidusega kaubalaevastiku meremehi: insener-laevajuhte, -laevamehaanikuid ja -elektrimehaanikuid ning insener-hüdrograafe, -okeanograafe ja -meteorolooge.

Praegu kannab see kõrgkool nime Riiklik Admiral S. O. Makarovi nimeline Mere- ja Jõelaevastiku Ülikool (Государственный университет морского и речного флота им. адмирала С. О. Макарова).

Ajalugu

Ajalooliselt on mainitud õppeasutused alguse saanud 7. mail 1876, kui Venemaa tsaar Aleksander II korraldusel moodustati Peterburi Jõejahtklubi Merendusklassid (Mореходныe классы Санкт-Петербургского речного яхт- клуба). Merendusklasside baasil loodi 6. mail 1902 Peeter I nimeline Veeteede Kutsekool (Училище дальнего плавания, получившее имя Петрa I), mis 13. juunil 1905 ühendati Kaubalaevastiku Laevamehaanikute Kutsekooliga (Училище судовых механиков торгового флота императора Петра I).

1919. aasta veebruaris see ühendatud kutsekool reorganiseeriti ja sai nime Peterburi Veeteede Tehnikum (Петроградский техникум водных сообщений), mis 26. jaanuaril 1924 nimetati ümber Leningradi Merendustehnikumiks (Ленинградский морской техникум).

1944. aastal asutati NSVL Riikliku Kaitsekomitee otsusega Leningradi Kõrgem Merekool (Ленинградское высшее мореходное училище), mis 1954. aastal ühendati Leningradi Arktilise Merekooliga (Ленинградское Арктическое Mорское училище, aastail 1935-1945 Гидрографический институт Главсевморпути), millele 1949. aastal anti nimi Leningradi Admiral S. O. Makarovi nimeline Kõrgem Inseneride Merekool (Ленинградское высшее инженерное морское училище имени адмирала С. О. Макарова (ЛВИМУ)).

1990. aasta detsembris sai kõrgkool akadeemia staatuse ja nime Peterburi Admiral S. O. Makarovi nimeline Riiklik Mereakadeemia (Государственная морская академия имени адмирала С. О. Макарова ( ГМА им. С. О. Макарова)).

11.septembril 2012 liideti Vene Föderatsiooni Transpordiministeeriumi käskkirjaga Peterburi Admiral S. O. Makarovi nimeline Riiklik Mereakadeemia Peterburi Veeteede Riikliku ülikooliga (Санкт-Петербургский Государственнвый университет водных коммуниакаций).

Ühendatud kõrgkool sai praeguse nime Riiklik Admiral S. O. Makarovi nimeline Mere- ja Jõelaevastiku Ülikool.

Välislingid

Autor: Jüri Kask