Deviatsioonitööd

Allikas: Mereviki

Deviatsioonitööd on töö, mida deviaator või laevajuht teeb magnetkompassi deviatsiooni kompenseerimiseks ehk kõrvalekalde vähendamiseks.

Deviatsioonitööd hõlmavad kaldavaatlusi, kõrvalekalde määramist ja vähendamist, jääkkalde määramist - selle täielik kaotamine pole laeval võimalik - ja kõrvalekaldetabeli koostamist. Kaldavaatlusi teostatakse rannikul, mõõdetakse magnetmõõturi, kuivkatla ja inklinaatori abil maamagnetismi rõht- ja püstosiseid.

Kõrvalekallet ja jääkkallet määratakse sellekohasel merealal, kus võrreldakse sihi magnetsuunda ja selle laevast võetud peilingut. Kõrvalekallet võib määrata ka teadaolevat magnetilise suunaga taevakeha või kauget eset peilides või vurrkompassi ja magnetkompassi näite võrreldes.

Kõrvalekalde eri liike vähendatakse mitmesuguste võtetega, nt Colongue'i (Kolongi) võttega. Põhiliselt tehakse seda kompassikodarikku magnetmeridiaanist kõrvalekallutavaid magnetjõude kompassijalas asuvate tasakaalumagnetite ja pehmeraua abil vähendades. Kõrvalekaldetabel arvutatakse pärast kõrvalekalde vähendamist või kõrvalekalde ilmnemisel. Selleks kasutatakse jääkkalde ja kalde üldvõrrandi põhjal leitud kaldetegureid.

Autor: Enn Oja

MERLE2.jpg See artikkel on kirjutatud 1996. aasta Mereleksikoni põhjal.