Leitnant

Allikas: Mereviki
Redaktsioon seisuga 16. oktoober 2019, kell 11:23 kasutajalt Enn (arutelu | kaastöö) (Uus lehekülg: ''''Leitnant''' on nooremohvitseri sõjaväeline auaste, Eesti maaväes madalam kaptenist ja kõrgem nooremleitnandist, mereväes madalam vanemleitnandist ja kõ...')
(erin) ←Vanem redaktsioon | Viimane redaktsiooni (erin) | Uuem redaktsioon→ (erin)

Leitnant on nooremohvitseri sõjaväeline auaste, Eesti maaväes madalam kaptenist ja kõrgem nooremleitnandist, mereväes madalam vanemleitnandist ja kõrgem nooremleitnandist. Lühend ltn. NATO astmestikus on vaste OF-1 (nagu ka nooremleitnandil ja lipnikul). Leitnandi ametikoht maaväes on rahuajal tavaliselt rühmaülem. Leitnandi või nooremleitnandi auaste omistatakse sõjakooli või sõjaväestatud kõrgkooli lõpetanule.

Ajalugu

Juba 13. sajandist oli Hispaanias levinud ametinimetus lugarteniente kui asevalitseja ja kindrali asetäitja. Sõjaväes hakati 15. sajandi Prantsusmaal leitnandiks kutsuma juhtivkoosseisu liiget (aadlikku), kes määrati ametisse rühmaülema või rooduülema asetäitjana. Ühendkuningriigi mereväes oli 16. sajandi lõpust leitnant kapteni alluvuses. Algul määras kapten leitnandi ise, kuid peagi hakati nõudma erialast väljaõpet. 17. sajandist levis leitnant sõjaväelise auastmena ka teiste Euroopa riikide maa- ja mereväkke. Osisena esineb -leitnant kaptenleitnandis ja kindralleitnandis, viimane eelneb kindralkoosseisu kõrgeimale auastmele – kindralile. (Keeleliselt põhjustab leitnant kui asetäitja eksitava ebakõla, sest kaptenleitnant on kõrgem leitnandist, kindralleitnant aga madalam kindralist; nagu major on kõrgem kaptenist ja leitnandist, kuid kindralmajor madalam kindralleitnandist.)

Eri riikides võib leitnantide astmeid olla 1-3 (astmestikus allapoole): ülemleitnant – leitnant – alamleitnant, vanemleitnant – leitnant – nooremleitnant, 1. leitnant – 2. leitnant – 3. leitnant.

Sõna päritolu

Leitnandi lähtekuju on prantsuskeelne lieutenant (lieu – koht, tenant – hoidev), mille keeleliseks eellaseks loetakse ladinakeelset locum tenens - kohta hoidev. Samatähenduslikud täisvasted on ka *itaalia luogotenente (kaasajal ülemveebel), *hispaania lugarteniente ja *rumeenia locotenent.

NATO juhtimiskeeles, inglise keeles, hääldatakse lieutenant kolmeti: Ühendkuningriigis /left'enänt/ ehk /lɛfˈtɛnənt/, kõnekeeles /löt'enänt/ ehk /ləˈtɛnənt/ USA-s /luut'enänt/ ehk /luːˈtɛnənt/

Teistes keeltes

Tähenduslikud vasted keeliti: Asetäitja (kohta hoidev):

 • albaania lejtnant
 • bulgaaria лейтенант
 • eesti leitnant
 • flaami luitenant
 • hollandi luitenant
 • iiri leifteanant
 • inglise lieutenant
 • itaalia luogotenente (ülemveebel)
 • leedu leitenantas
 • läti leitnants
 • norra løytnant
 • prantsuse lieutenant
 • rootsi löjtnant
 • rumeenia locotenent
 • saksa Leutnant
 • soome luutnantti
 • taani løjtnant
 • ukraina лейтенант
 • valgevene лейтэнант
 • vene лейтенант

Lühendatud vaste (hoidev):

 • hispaania teniente
 • itaalia tenente (leitnant)
 • portugali tenente

Ülema käsundusohvitser tänapäeval:

 • horvaadi poručnik
 • makedoonia поручник
 • poola porucznik
 • slovaki poručík
 • sloveeni poročnik
 • tšehhi poručík

minevikus:

 • leedu poručikas
 • läti poručiks
 • vene поручик

Rühmaülem:

 • islandi liðsforingi
 • kreeka λοχαγός
 • ungari hadnagy

Vastavus Eesti auastmele

Vastavus Eesti leitnandi auastmele riigiti, NATO astmestikus OF-1 (mer – mereväes, kui erineb maaväest):

 • Albaania toger; mer lejtnant
 • Belgia lieutenant, luitenant; mer vaandrig-ter-zee (mereväelipnik), enseigne de vaisseau (laevalipnik)
 • Bulgaaria старши лейтенант (vanemleitnant)
 • Eesti leitnant
 • Hispaania teniente
 • Horvaatia natporučnik (ülemkäsundusohvitser); mer poručnik fregate (fregati käsundusohvitser)
 • Iirimaa fo-leifteanant (alamleitnant)
 • Island liðsforingi
 • Itaalia tenente; mer sottotenente di vascello (laeva alamleitnant)
 • Kanada lieutenant; mer sub-lieutenant (alamleitnant), enseigne de vaisseau de 1re classe (1. klassi laevalipnik)
 • Kreeka υπολοχαγός (alamrooduülem); mer ανθυποπλοίαρχος (kapteni nooremabi)
 • Leedu vyresnysis leitenantas (ülemleitnant)
 • Läti virsleitnants (ülemleitnant)
 • Madalmaad (Holland) 1e luitenant (1. leitnant); mer luitenant ter zee der 2de klasse (2. klassi mereväeleitnant)
 • Montenegro poručnik (käsundusohvitser); mer poručnik fregate (fregati käsundusohvitser)
 • Norra løytnant
 • Poola porucznik (käsundusohvitser); mer porucznik marynarki (mereväe käsundusohvitser)
 • Portugal tenente; mer segundo-tenente (2. leitnant)
 • Prantsusmaa lieutenant; mer enseigne de vaisseau de 1re classe (1. klassi laevalipnik)
 • Rootsi löjtnant
 • Rumeenia locotenent
 • Saksamaa Oberleutnant (ülemleitnant); mer Oberleutnant zur See (mereväe ülemleitnant)
 • Serbia поручник корвете (korveti käsundusohvitser)
 • Soome yliluutnantti (ülemleitnant)
 • Slovakkia nadporučík (ülemkäsundusohvitser); merevägi puudub
 • Sloveenia nadporočnik (ülemkäsundusohvitser); mer poročnik korvete (korveti käsundusohvitser)
 • Taani premierløjtnant (1. leitnant)
 • Tšehhi nadporučík (ülemkäsundusohvitser); merevägi puudub
 • Türgi üsteğmen (vanemleitnant)
 • Ukraina старший лейтенант (vanemleitnant), лейтенант
 • Ungari főhadnagy (pearühmaülem); merevägi puudub
 • USA first lieutenant (1. leitnant); mer lieutenant (junior grade) (nooremleitnant), first lieutenant (1. leitnant)
 • Venemaa старший лейтенант (vanemleitnant), лейтенант
 • Ühendkuningriik lieutenant

Viited