Nooremleitnant

Allikas: Mereviki
Nooremleitnant
Nooremleitnandi auastme eraldusmärk
Nooremleitnandi auastme eraldusmärk
Ingliskeelne vaste: Lieutenant Junior Grade
NATO kood: OF-1
Lühend: n-ltn
Ingliskeelne lühend: LTJG
Maaväe vastav auaste: nooremleitnant
Eesti mereväe auastmed
Kõrgemad ohvitserid
Admiral
Viitseadmiral
Kontradmiral
Kommodoor
Vanemohvitserid
Mereväekapten
Kaptenleitnant
Kaptenmajor
Nooremohvitserid
Vanemleitnant
Leitnant
Nooremleitnant
Lipnik
Vanemallohvitserid
Ülemveebel
Staabiveebel
Vanemveebel
Veebel
Nooremveebel
Nooremallohvitserid
Vanemmaat
Maat
Nooremmaat
Madrused
Vanemmadrus
Madrus

Nooremleitnant on leitnantkonna madalaim aste, Eestis madalam leitnandist ja kõrgem lipnikust. Lühend n-ltn.

Nooremleitnant on tavaliselt madalaim sõjakooli või sõjaväestatud kõrgkooli lõpetanule omistatav auaste. Tekkis vajadusest suuremas väes või suuremal sõjalaeval paremini jaotada õigusi ja kohustusi.

Sõna päritolu

Vt leitnant

Vastavus Eesti auastmele

Vastavus Eesti nooremleitnandi auastmele riigiti, NATO astmestikus OF-1 (mer – mereväes, kui erineb maaväest):

 • Albaania nëntoger; mer nënlejtnant (alamleitnant)
 • Belgia sous-lieutenant (alamleitnant), onderluitenant (alamleitnant); mer vaandrig-ter-zee 2de klasse (2. klassi mereväelipnik), enseigne de vaisseau de 2e classe (2. klassi laevalipnik)
 • Bulgaaria лейтенант (leitnant)
 • Eesti nooremleitnant
 • Hispaania alférez (lipnik); alférez de fragata (fregati lipnik)
 • Horvaatia poručnik (käsundusohvitser); mer poručnik korvete (korveti käsundusohvitser)
 • Iirimaa meirgire (lipnik)
 • Island undirliðsforingi (alamleitnant)
 • Itaalia sottotenente (alamleitnant); mer guardiamarina (mereväekadett)
 • Kanada second lieutenant (2. leitnant), sous-lieutenant (alamleitnant); mer acting sub-lieutenant (tegevalamleitnant), enseigne de vaisseau de 2e classe (2. klassi laevalipnik)
 • Kreeka ανθυπολοχαγός (rooduülema nooremabi); mer σημαιοφόρος (lipnik)
 • Leedu leitenantas (leitnant)
 • Läti leitnants (leitnant)
 • Madalmaad (Holland) 2e luitenant (2. leitnant); mer luitenant ter zee der 3de klasse (3. klassi mereväeleitnant)
 • Montenegro potporučnik (alamkäsundusohvitser); mer poručnik korvete (korveti käsundusohvitser)
 • Norra fenrik (lipnik)
 • Poola podporucznik (alamkäsundusohvitser); mer podporucznik marynarki (mereväe alamkäsundusohvitser)
 • Portugal alferes (lipnik); mer subtenente (alamleitnant), guarda-marinha (mereväekadett)
 • Prantsusmaa sous-lieutenant (alamleitnant); mer enseigne de vaisseau de 2e classe (2. klassi laevalipnik)
 • Rootsi fänrik (lipnik)
 • Rumeenia sublocotenent (alamleitnant); mer aspirant (kadett)
 • Saksamaa Leutnant (leitnant); mer Leutnant zur See (mereväeleitnant)
 • Serbia потпоручник (alamkäsundusohvitser)
 • Slovakkia poručík (käsundusohvitser); merevägi puudub
 • Sloveenia poročnik (käsundusohvitser); mer podporočnik (alamkäsundusohvitser)
 • Soome luutnantti (leitnant)
 • Taani løjtnant (leitnant)
 • Tšehhi poručík (käsundusohvitser); merevägi puudub
 • Türgi teğmen (leitnant)
 • Ukraina молодший лейтенант (nooremleitnant)
 • Ungari hadnagy (rühmaülem); merevägi puudub
 • USA second lieutenant (2. leitnant); mer ensign (lipnik), second lieutenant (2. leitnant)
 • Venemaa младший лейтенант (nooremleitnant)
 • Ühendkuningriik second lieutenant (2. leitnant); midshipman (mitšman, lipnik), second lieutenant (2. leitnant)

Välislingid