Lootsijaam

Allikas: Mereviki
Pärnu ajalooline lootsitorn ja signaalmast

Lootsijaam on lootside asukoht, kust laev võib neid vajaduse korral välja kutsuda. Lootsijaamad paiknevad harilikult laevatavate jõgede suudmeis, kanalite otspunktides, skäärides, merekitsuste läheduses, sadamates, tulelaevadel ja merel viibivatel lootsilaevadel.

1940. aastal olid Eestis lootsijaamad Tallinnas, Pärnus, Narva-Jõesuus ja Suurupis.