Paisupaak

Allikas: Mereviki

Paisupaak on diiselmootori magevee jahutussüsteemi ja termoõlikatla õlisüsteemiga paisumisliini kaudu seotud mahuti, mille ülesandeks on tagada töövedeliku paisumise võimalus kuumenemisel, varu kadude kompenseerimiseks ja ülerõhu tekitamine süsteemis.

Täitmiseks, tühjendamiseks, sette väljastamiseks ja töövedeliku taseme jälgimiseks on paisupaak varustatud vajaliku torustiku, klappide ja seadmetega.

Töövedeliku taseme jälgimiseks paigaldatakse paisupaagile nivooklaas või nivooandur. Nivoo langemisel allal lubatud alumise piiri nivooandur lülitab sisse avariisignaali, õlisüsteemi puhul seiskab termoõlikatla.

Autor: Jüri Kask