Erinevus lehekülje "Rahvusvaheline ohutusjuhtimise koodeks" redaktsioonide vahel

Allikas: Mereviki
(toim)
P (Tauri teisaldas lehekülje ISM koodeks pealkirja Rahvusvaheline ohutusjuhtimise koodeks alla)
(Erinevus puudub)

Redaktsioon: 11. märts 2021, kell 13:27

ISM koodeks ehk Rahvusvaheline laevade ohutu ekspluateerimise ja reostuse vältimise korraldamise koodeks (International Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention – ISM) on Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) assamblee 4. novembri 1993. aasta resolutsiooniga A.741(18) vastu võetud koodeks.

See koodeks on osa rahvusvahelisest konventsioonist inimelude ohutusest merel (SOLAS, mille IX peatükk "Laevade ohutu ekspluateerimise juhtimine" (Management for the Safe Operation of Ships) on lisatud 19. mail 1994. Selle eesmärk on tõsta laevapere liikmete ja reederite ohutuse ja keskkonnaalase teadlikkuse taset, tagada ohutu meresõit, vältida laevapere liikmete ja keskkonna kahjustamist.

SOLASe IX peatüki lisamisega muutus ISM koodeks kohustuslikuks enamikule rahvusvahelisi meresõite tegevatele laevadele.

23. novembril 1995 võttis IMO assamblee 19. istungjärk vastu resolutsiooni A. 788 (19) "Suunised ISM koodeksi rakendamiseks Administratsioonide poolt" (Guidelines for the Implementation of the ISM Code by Administrations), mis reguleerib ISM koodeksi rakendamise korda seoses konventsiooniga ühinenud riikide valitsustelt nõutava laevade ja laevandusettevõtete kontrolli ja sertifitseerimisega.

IMO on mitmel korral teinud olulisi muudatusi ISM koodeksis resolutsioonidega:

  • A.913(22) 29.11.2001;
  • A.1022(26) 2.12.2009;
  • A.1071(28) 1.7.2014

Koodeksi teksti on muudetud ka IMO meresõiduohutuse komitee (Maritime Safety Commitee) järgmiste resolutsioonidega:

  • MSC.104(73) 5.12.2000.;
  • MSC.273(85) 4.12.2008;
  • MSC 353(92) 21.6.2013.

Autor: Jüri Kask