Rahvusvaheline ohutusjuurdluse koodeks

Allikas: Mereviki
Redaktsioon seisuga 29. aprill 2021, kell 23:16 kasutajalt Tauri (arutelu | kaastöö) (Tauri teisaldas lehekülje Ohutusjuurdluse koodeks pealkirja Rahvusvaheline ohutusjuurdluse koodeks alla ümbersuunamist maha jätmata)

Ohutusjuurdluse koodeks ehk Mereõnnetuste või mereintsidendi ohutuse uurimise rahvusvaheliste standardite ja soovitatavate tavade koodeks (Code of International Standards and Recommended Practices for a Safety Investigation into a Marine Casualty or Marine Incident (Casualty Investigation Code) on IMO meresõiduohutuse komitee (''Maritime Safety Commitee – MSC'') kaheksakümne neljandal istungjärgul (7.–16. maini 2008) resolutsiooniga MSC.255 (84) vastu võetud koodeks.

Samal istungjärgul resolutsiooniga MSC. 257(84) võeti vastu SOLASe konventsiooni XI-1 peatüki uus reegel 6 - Lisanõuded mereõnnetuse uurimise kohta, mis teeb ohutusjuurdluse koodeksi kohustuslikuks konventsiooni osalisriikidele.

Vastuvõetud koodeksi eesmärk on ära hoida mereohvreid ja mereintsidente tulevikus, pakkudes osalisriikidele ühtset ja järjepidevat, muust uurimisest (tsiviil-, kriminaal-, haldusmenetlusest) eraldi ja sellest sõltumatut mereohutuse uurimist ja IMOle uurimustulemuste aruannete esitamist, et võimaldada laialdast teabe levitamist, mis soodustab rahvusvahelise merendusvaldkonna ohutusprobleemide lahendamist.

Koodeksi ja SOLASe muudatuse jõustumise kuupäev on 1. jaanuar 2010.

Autor: Jüri Kask