Tsirkulatsioon

Allikas: Mereviki
Tsirkulatsioon

Tsirkulatsioon on trajektoor, mida mööda liigub laeva raskuskese pärast juhtimisseadme (rooli, gondelkäituri vm.) pööramist mingi nurga võrra ühe parda poole ja fikseerimist selles asendis.

Laeva viimisel tsirkulatsiooni eristatakse kolme perioodi:

 • manööverperiood - võrdub juhtimisseadme ümberpaigutuse ajaga
 • evolutsiooniperiood - kestab juhtimisseadme ümberpaigutuse lõpphetkest laeva kulgemise trajektoori kuju ja triivimisnurga stabiliseerumiseni
 • stabiilsusperiood - kestab, kuni juhtimisseade on fikseeritud asendis.

Hoovuse ja tuule puudumisel on tsirkulatsiooni trajektoor stabiilsusperioodil korrapärane ringjoon (pöördering). Tsirkulatsiooni perioodid ja trajektoor sõltuvad laeva karakteristikutest.

Trajektoori iseloomustavad elemendid on:

 • Dts - tsirkulatsiooni stabiilse pöörderingi läbimõõt
 • DT (taktikaline diameeter) - vahemaa laeva pikitasapindade vahel enne pöörde algust ja laeva pöördumisel 180° võrra
 • L1 (otsenihe) - vahemaa, mille läbib laeva raskuskese pöörde algusest (punkt G) piki algset kursijoont kuni pöördumiseni 90°
 • L2 (edasinihe) - lühim vahemaa algse kursijoone ja laeva raskuskeskme vahel, kui kurss on muutunud 90º võrra
 • L3 (tagasinihe) - tsirkulatsiooni algstaadiumis toimuv pöördele vastassuunaline nihe (vahemaa esialgse kursijoone ja sellele paralleelse trajektoorile tõmmatud puutuja vahel).

Laevadele, mille pikkus ületab 100 m ning gaasi- ja keemiatankeritele (olenemata nende pikkusest) on Rahvusvaheline Mereorganisatsioon IMO kehtestanud nõuded tsirkulatsiooni elementide kohta:

 • otsenihe (L1) ei tohi ületada 4,5 laeva pikkust
 • taktikaline diameeter (DT) ei tohi olla suurem kui 5 laeva pikkust.

Kiirlaevadele need nõuded ei laiene.

Autor: Jüri Kask

Allikad

 • MerLe
 • Морской энциклопедичекий справочник. Судостроение. Leningrad, 1986
 • Heino Punab, Jaan Läheb, Lauri Laks. Laeva abimehhanismid, seadmed ja süsteemid. TTÜ Eesti Mereakadeemia, Tallinn, 2014. ISBN 978-9985-808-57-3