Autotekk

Allikas: Mereviki
Sõiduautode laadimine GABRIELLA autotekile
MUHUMAA 14,6 m laiune peatekk on sõiduautodele
Eri laiusega sõidurajad LEIGRI autotekil

Autotekk on parv- ja veeremilaevade tekiehitise sees vöörist ahtrini ulatuv horisontaalmeetodil lastitavate, ratastel liikuvate erinevate sõidukite laadruum. Mõningatel laevadel võib mingi osa autotekist olla ka väljaspool tekiehitist (nt ahtris) ohtlike veostega (vedelkütuste, gaasi jm-ga) veokite veoks.

Konstruktsioonilt on autotekid väga erinevad, mis sõltub veetavate sõidukite ja laeva tüübist ning otstarbest. Uuematel laevadel on ülestikku mitu statsionaarset autotekki, mille vahele võib olla paigaldatud muudetava vahekaugusega ja/või ajutiselt kõrvaldatavad vahetekid (platvormid).

Reisi ajal on autotekid suletud ning reisijail seal viibimine keelatud, kuid mõnel parvlaeval on sobival tasemel autotekile reisijate sõiduautode paigaldamiseks ette nähtud eraldi garaaž, kuhu on võimalik pääseda ka reisi ajal.

Autotekid võivad olla piki laeva jaotatud veetihedate vaheseintega, mille vahele jäävad teatavad laevaruumid (masinaruumi šaht, trepid, koridorid jm), sektsioonideks või olla ühtlase laiusega, kui vajalikud laevaruumid külgnevad laeva parrastega.

Autotekile sisenevad ja sealt väljuvad sõidukid vööri- või ahtriväravate kaudu mööda kai või laeva reguleeritava kõrgusega rampe, uuematel laevadel on kasutusel ka kahetasandiline laadimine, kus kasutatakse sõidukite peale- või mahalaadimiseks samaaegselt kaht sisenemis- ja väljumisteed, mis kiirendab tunduvalt laadimist-lossimist. Ülemistele tekkidele suunatakse sõidukid ülestõstetavate siserampide, tõstukite või liftide abil.

Sõidukite paigaldamiseks autotekkidele on märgitud erineva laiusega (sõltuvalt sõiduki tüübist) rajad ja vahendid nende kinnitamiseks. Laeva autotekkide mahutavust mõõdetakse rajameetritega, mille alusel on võimalik määrata ka võimalikku transporditavate sõidukite hulka.

Laeva lastimine erinevate sõidukitega peab tagama autoteki võimalikult täieliku ärakasutamise, laeva püstivuse ja ohutuse merereisil. Et leida selleks parim lahendus, on Tallink sõlminud Tallinna Tehnikaülikooliga koostöölepingu “Targa Autoteki” variandi väljatöötamiseks, millega infotehnoloogia abil püütakse luua digitaalsed optimaalseimad lastimisplaanid.

Autor: Jüri Kask