Diiselgeneraator

Allikas: Mereviki

Diiselgeneraator on diiselmootorist ja elektrigeneraatorist koosnev agregaat, mille ülesandeks on toota elektrienergiat.

Laevades on diiselgeneraator laeva elektrijaama koostisosana elektrienergia toiteallikas elektriliste laevamehhanismide, sh elektrilaevades ka sõuelektrimootori tarbeks.

Mehaanilise peaülekandega laevades kuuluvad diiselgeneraatorid laeva abijõuseadmete hulka ja seetõttu nimetatakse nende diiselmootoreid abimasinateks e abidiisliteks. Diiselgeneraatorite arv, võimsus ja paigalduskoht (peamasinaruum, abimasinaruum, tekk) sõltub laeva tüübist ja otstarbest.

Avariilise elektrikatkestuse (blackout) puhuks on laeval avariidiiselgeneraator.

Elektrimasina tüübi järgi kasutatakse nüüdislaevades kolmefaasilisi vahelduvvoolu sünkroongeneraatoreid.

Diiselgeneraatorite juhtimistoimingud ja elektriliste parameetrite kontroll toimub laeva elektrijaama peajaotuskilbil.

Autor: Jüri Kask