Laeva elektrijaam

Allikas: Mereviki

Laeva elektrijaam on seadmete kompleks laeva kõigi elektritarbijate varustamiseks elektrienergiaga ettenähtud parameetritel (sagedus, pinge).

Laeva elektrijaama koostisosadeks on põhielektrienergia allikad (diiselgeneraatorid, turbogeneraatorid, võlligeneraatorid) ja avariielektrienergia allikad (avariidiiselgeneraator, akupatareid) koos jaotusseadmete (peajaotuskilp, avariijaotuskilp, lülituskilbid) muundurite, juht-, automaatika-, signalisatsiooni – ja kaitseseadmetega ning kaablivõrkudega.

Elektrilaevadel võib olla eraldi peaelektrijaam sõuelektrimootorite toite tagamiseks ja üldelektrijaam muude elektritarbijate toiteks või ühtne elektrijaam, mis tagab toite kõigile elektritarbijatele.

Autor: Jüri Kask

Allikad

  • Heino Punab. Laevajõuseadmed. Eesti Mereakadeemia, 2008. ISBN 978-9985-808-351
  • Морской энциклопедичекий справочник. Судостроение. Leningrad, 1986