Avariidiiselgeneraator

Allikas: Mereviki

Avariidiiselgeneraator on laeva elektrijaama koosseisu kuuluv eriruumi (tavaliselt peatekist kõrgemale) paigaldatav autonoomsete teenindavate süsteemide ja abimehhanismidega sõltumatu avariitoiteallikas koos avariijaotuskilbiga, mis käivitub automaatselt pinge kadumisel laeva vooluvõrgus (blackout).

Avariidiiselgeneraatori automaatne käivitusviis peab olema dubleeritud – suruõhuga (pneumaatiline käivitus) ja akupatarei toitega starteriga (starterkäivitus), mõnel laeval on lisaks ka manuaalne pneumo-hüdrauliline käivitusseade. Nüüdislaevades on kasutusel kahe autonoomse akupatareiga starterkäivitus, mille puhul muud käivitusvahendid pole nõutud.

Avariitoiteallika võimsus peab tagama vastavuses laeva tüübile ja otstarbele kehtestatud nõuetele teatava ajaperioodi jooksul ohutuse seisukohast oluliste elektritarbijate (nt avariivalgustuse, rooliseadme, laevatulede, sidevahendite, avarii suruõhukompressori, veekindlate uste juhtimise jm) toite.

Avariitoiteallikas peab tagama külma laeva (laevamehhanismid ei ole töötanud pikemat aega) käivitamise ilma välise abita järgmiselt:

  • avariidiiselgeneraatori käivitamine (starter või manuaalne pneumo-hüdrauliline)
  • suruõhu avariikompressori käivitamine
  • käivitusõhuballoonide täitmine
  • laeva diiselgeneraatori(te) käivitamine
  • laeva vooluvõrgu sisselülitamine.

Autor: Jüri Kask