Hädasignaalide automaatsaatja

Allikas: Mereviki

Hädasignaalide automaatsaatja on raadiosaatja signaalide kogumi iseedastamiseks.

Raadiotelegraaf edastab 12 kriipsu, laeva kutsungi, laeva numbri, asukoha, 3-kordse hädasignaali SOS). See käivitatakse kapteni käsul avarii korral, kui tekib oht laeva ja/või laevapere hukuks. Käivitamiseks vajutatakse SOS-pealdisega nupule ning hädasaade kordub toite katkemiseni. Laeva asukoha sisestab seadmesse vahitüürimees. Kui raadio on GPS-iga ühendatud, sisestub asukoht jooksvalt.

MERLE2.jpg See artikkel on kirjutatud 1996. aasta Mereleksikoni põhjal.