Hüdrofoor

Allikas: Mereviki

Hüdrofoor on suruõhu ja veega (umbes 2/3 kogumahust) täidetud toitepumba ja toimimiseks vajalike lisaseadmetega korrosioonikindla kattega terasest survemahuti, mis tagab laeva joogivee, pesuvee ja olme-merevee süsteemides pideva surve.

Hüdrofoori skeem

Vee tarbimisel surub suruõhk vee hüdrofoorist tarbimissüsteemi, mahutis rõhk langeb ja alanemisel alla seadistatud väärtuse lülitab piirväärtuste reguleerimist võimaldava funktsiooniga rõhurelee tööle toitepumba ning rõhu tõusmisel ülemise seadistatud väärtuseni seiskab selle.

Hüdrofoori töösurve piirväärtused (harilikult vahemikus 0,2...0,4 MPa) reguleeritakse sellisel viisil, et selle alumine väärtus tagaks vee surve laevas ka kõige kõrgemas vajalikus kohas.

Lisaseadmetena on hüdrofoorile paigaldatud rõhu visuaalseks kontrollimiseka manomeeter, veetaseme kontrollimiseks mõõteklaas, ülemäärase rõhu kaitseks kaitseklapp, suruõhu lisamiseks ja hüdrofoori veest tühjendamiseks manuaalsed sulgventiilid.

Autor: *Jüri Kask

Allikad

  • Heino Punab, Lauri Laks, Jaan Läheb, Harli Moosaar. Laeva abimehhanismid, seadmed ja süsteemid. ISBN 978-9985-808-57-3