Huukimine

Allikas: Mereviki

Huukimine (hollandi hoek) on topslisoodi ümberkinnitamine. Pautimisel võetakse soot topsli küljest lahti, viiakse mastidevaheliste taakide alt läbi ja kinnitatakse uuesti topsli külge. Siis tõstetakse topsel üle taakide alltuule poole ning lapatakse topslihalss piikvalli ja kahvli vahelt läbi uuele pealttuule küljele.

MERLE2.jpg See artikkel on kirjutatud 1996. aasta Mereleksikoni põhjal.