Knoop

Allikas: Mereviki

Knoop (hollandi knoop) on kardeelidest põimitud sõlm taimtrossi otsal. Knoobid on töö- ja ilusõlmed, mis purjelaeva meremehed on pika aja jooksul välja mõelnud. Knoope tehakse taimtrossi lahtihargnemise või aaspoldist või muust väljajooksmise vältimiseks.

Kassikäppknoopi kasutatakse tagasipleisi alustamiseks ning koos lihtknoobiga mõne teise knoobi tegemiseks.

Kahe taimtrossi seotist kahe lihtknoobi, kahe kassikäppknoobi või ühe liht- ja ühe kassikäppknoobi abil nimetatakse vandisõlmeks, nimetus pärineb ajast, mil purjesõjalaevadel parandati purukslastud taimtrossist vante sellise sõlmega. Vandisõlme saab teha kiiremini ja lühemate kardeelidega kui sama tugevat pleissi.

Lihtknoobi kardeelide teistkordsel läbipistmisel saadakse suurendatud knoop.

Pingutiknoopi kasutatakse stoppsõlmena trosspinguti ühel otsal. Selleks otstarbeks kasutatakse eri riikide purjelaevadel erisuguseid knoope, näiteks lihtknoopi ja suurknoopi, ühekordset, rist- ja topeltristknoopi. Pingutiknoobi keskelt väljaulatuvad kardeelid seotakse kokku ja lõigatakse lühikeseks. teiste knoopide väljaulatuvad kardeelid lõigatakse ära.

MERLE2.jpg See artikkel on kirjutatud 1996. aasta Mereleksikoni põhjal.