Kohverdam

Allikas: Mereviki

Kohverdam (inglise cofferdam, hollandi kofferdam) on laeva eriotstarbelisi naaberruume (nt. masinaruumi ja lastiruume, meeskonnaruume ja kütusetanke, vee- ja õlitanke, vee- ja kütusetanke) ohutuse eesmärgil üksteisest eraldav kitsas vee-, naftasaaduste- ja gaasitihe vaheruum.

Tankeritel eraldavad kohverdamid lastitanke vööriruumidest ja masinaruumist; madala süttimistemperatuuriga vedelike veol täidetakse kohverdamid veega. Kohverdamid on varustatud õhu- ja peiltoruga, ühendatud laeva kuivendussüsteemiga, vajadusel ka ventilatsiooni- (gaasiärastus-), ballasti– ja tuletõrjesüsteemiga. Kohverdamidesse võib olla paigaldatud ka mõningaid laevaseadmeid või nende osasid (nt. kajaloodi vibraator, hüdrodünaamilise logi andur vm.). Inimese pääsuks kohverdami sisse ülevaatuseks, puhastamiseks, värvimiseks, paigaldatud seadmete teenindamiseks jms. on üks või mitu manluuki.

Vanadel sõjalaevadel oli kohverdam veetihedate seintega kitsas ruum piki soomustamata parrast, tõkestamaks vee sissetungi laevakere allveevigastuse korral.

Autor: Jüri Kask

MERLE2.jpg See artikkel on kirjutatud 1996. aasta Mereleksikoni põhjal.