Kombineeritud jõuseade

Allikas: Mereviki

Kombineeritud jõuseade on mitme eri tüüpi peamasinaga laeva jõuseade. Eristatakse autonoomsete ja termodünaamilisete ringprotsessidega seotud eri tüüpi peamasinatega kombineeritud jõuseadmeid.

Kombinatsiooni autonoomsete peamasinate (nt diiselmootor ja gaasiturbiin või kaks ühetüübilist, erineva võimsuse, õkonoomsuse ja tööresurssiga diiselmootorit) kasutatamisega laeval saab vastavalt vajadusele kasutada ökonoomset või forsseeritud töörežiimi (käiku).

Peajõuseadmetest, kus erinevat tüüpi peamasinate ringprotsessid on termodünaamiliselt seotud, on levinuim gaasi-auruturbiinseade, mille gaasiturbiini (primaarse peamasina) heitgaaside soojusenergiat kasutatakse utilisatsioonikatlas auru tootmiseks auruturbiini käitamiseks. Gaasi- ja auruturbiini võimsuste liitmine reduktori kaudu võimaldab sama kütusekulu juures jõuseadme võimsuse kasvu 25-30% ja ka kasuteguri suurenemist.

Kombineeritud jõuseadmeks võib lugeda ka nüüdisaegsete, kõrge ülelaadimisega diiselmootorite heitgaaside soojusenergia kasutamist gaasiturbiini või utilisatsioonikatlas toodetava auruga auruturbiini käitamiseks.

Kasutatavate jõuseadmete keeruka ülesehituse, arvukate lisaseadmete, kõrge algmaksumuse ja hoolduskulude tõttu kasutatakse kombineeritud jõuseadmeid kaubalaevadel suhteliselt harva.

Autor: Jüri Kask

Allikad

Heino Punab. Laeva jõuseadmed. Eesti Mereakadeemia 2008. ISBN 978-9985-808-351