Malli arutelu:Laevatüübid

Allikas: Mereviki

Taas parserfunktsioon ees, http://meta.wikimedia.org/wiki/Parser_functions
Tuleb õppida ka http://et.wikipedia.org/wiki/Mall:Navmall Praegu veel tõsine tuumateadus :( Mairold 7. november 2010, kell 03:22 (EET)

Reisilaevade juurde vaja lisada ro-pax-laev ja veeremilaevade juurde ro-ro-laev. Veeremilaevad võiksid vist eraldi olla: autotarnelaev, ro-ro-laev ja veel tegemata con-ro-laev? Kuigi ka parvlaeva ja ro-pax-laeva laaditakse roll-on-roll-off tehnoloogiaga. Madli 6. november 2011, kell 20:03 (EET)
Proovisin selles laevatüüpide süstematiseerimises veidi selgust luua. Järgnev on minu arvamus ja kõik mu mõtted ei pruugi õiged olla. Esmalt Ro-ro-laevade ehk veeremilaevade liigitus (Meil on Merevikis kaks eraldi artiklit. Kas veeremilaev ei ole eestikeelne vaste ro-ro-le? Ro-ro-laev ja veeremilaev võiksid olla ühte artiklisse koondatud, et vähem segadust tekitada):
Ro-ro-laevade ehk veeremilaevade liigitus
Veeremi veoks Veeremi ja reisijate veoks Veeremi ja konteinerite veoks
Autotarnelaev (kunagi autoveolaev) Ro-pax-laev Con-ro-laev
Parvlaev

Con-ro-laevale tegin eraldi veeru, sest kas sadamakraanadega või laeva enda kraanadega laaditavat konteinerit saab lugeda veeremiks?

Kas lisada ro-pax-laev ja parvlaev laevatüüpide mallis nii veeremilaevade kui ka reisilaevade hulka? Selle veeremilaevade liigituse tabeli võiks panna veeremilaeva ja ro-ro-laeva ühisesse artiklisse, kui see liigitus õige on. Minu lõplik nägemus oleks selline:


Tauri 7. november 2011, kell 17:36 (EET)

On küll ro-ro-tehnoloogia ehk roll-on-roll-off, aga ro-ro-laev on üks veeremilaevade tüüpe: veab üksnes ratastel kaupa ja võib peale võtta kuni 12 reisijat nagu iga kaubalaev. Erinevalt autotarnelaevadest, mis veavad palju ühesugust ratastel kaupa ühes suunas, on ro-ro-laevad tavaliselt liinilaevad, mis veavad erisuguseid sõidukeid ja veokeid mõlemas suunas. Con-ro on tegelikult segatüüp, võib-olla see võib mallist välja jääda kui ro-ro-laeva erijuhtum. Madli 8. november 2011, kell 00:25 (EET)
Ehk siis veeremilaevade liigitus oleks järgmine?
Veeremilaevade liigitus
Konteinereid vedavad laevad Ro-ro-laevad
Konteinerilaev Autotarnelaev Ro-pax-laev ja Parvlaev
Con-ro-laev

Tauri 8. november 2011, kell 16:23 (EET)

Õigem oleks jaotada nii, et las see con-ro-laev jääb pealegi välja. Spetsialiseeritud kaubalaevatüüpe on tänapäeval tegelikult palju rohkem, need jääksid kaubalaevade ritta. Siis jääks selline jaotus:

Veeremit veetakse nii kauba- kui ka reisilaevadega:

S.t ro-ro-laevad ja autotarnelaevad on kaubalaevad, ro-pax- ja parvlaevad aga reisilaevad. Madli 9. november 2011, kell 00:12 (EET)

Kas punkrilaeva ei peaks panema tankerite ritta - tänapäeva punkrilaevad on ju nafta- ja gaasitankerid. Madli (arutelu) 3. oktoober 2017, kell 01:14 (EEST)
Arvan, et peaks kategoriseerima ikkagi otstarbe järgi. Ülesandeks on teiste laevade teenindamine, mitte puhtalt lastivedu ühest sadamast teise. Tauri (arutelu) 3. oktoober 2017, kell 10:42 (EEST)