Autotarnelaev

Allikas: Mereviki
(Ümber suunatud leheküljelt Autoveolaev)
Autotarnelaev TORONTO Paldiski Põhjasadamas
Torontolt lossiti autosid ahtrirambi kaudu

Autotarnelaev (inglise car carrier, vehicle carrier) ehk autolaev on veeremilaev autode veoks. See on kõrge parda ja vöörist ahtrini ulatuva tekiehitisega, milles paiknevad laadruumid. Osa vahetekke on muudetava vahekaugusega või ajutiselt kõrvaldatavad. Autod sisenevad vööris ja/või ahtris asuvate väravate või pardaluukide kaudu mööda rampe. Siserampide ja -tõstukite abil suunatakse need vajalikule tekile, kus kinnitatakse eriseadiste abil. Mõned autotarnelaevad sobivad ka muu lasti veoks.

Allikas: MerLe

Lisainfo 2010

Autotarnelaev on üks ro-ro-laeva spetsialiseeritumaid tüüpe, mis on konstrueeritud kui paljutekiline parkimismaja. Kasutatakse peamiselt uute autode veoks tehasest sihtriikidesse, suuremad neist võivad peale võtta kuni 8000 sõidukit.

Eesti sadamaist käivad autotarnelaevad Paldiski Paldiski Lõuna- ja Põhjasadamas ning ka Sillamäe sadamas. Üks esimesi ookeani veeremilaevu Eesti sadamais oli Wallenius Wilhelmseni TORONTO, mis tõi märtsis 2007 Paldiski Põhjasadamasse 2200 Jaapani autot.

Autotarnelaevad võivad omakorda olla kitsamalt spetsialiseeritud vastavalt veeremitüübile. Näiteks on Wallenius Lines ja Wilh. Wilhelmsen kumbki 2010. aastal tellinud uue PCTC-tüüpi laeva, need valmivad 2012. aastal. PCTC on lühend sõnadest pure car and truck carrier.