Peakatel

Allikas: Mereviki

Peakatel on aurukatel, mille otstarve on aurulaeva peajõuseadmete (auruturbiinide, aurumasinate) tööks vajaliku auru tootmine käikuvuse tagamiseks.

Autor:Jüri Kask

Allikad

Heino Punab. Laeva jõuseadmed. Eesti Mereakadeemia 2008. ISBN 978-9985-808-351