Polaarkoodeks

Allikas: Mereviki

Polaarkoodeks ehk Polaarvetes tegutsevate laevade rahvusvaheline koodeks (International Code for Ships Operating in Polar Waters (POLAR CODE)) on IMO Meresõiduohutuse komitee (Maritime Safety Commitee (MSC)) ja IMO Merekeskkonna kaitse komitee (Marine Environment Protection Commitee (MEPC)) resolutsioonidega vastavalt MSC.385(94) 21.11.2014. ja MEPC.264(68) 15. mail 2015 vastu võetud koodeks, mis jõustus 1.jaanuaril 2017.

Polaarkoodeks töötati välja olemasolevate IMO õigusaktide (SOLAS, MARPOL jt) täienduseks eesmärgiga tagada laevade ohutu käitamine polaarvetes ja polaarkeskkonna kaitse, võttes arvesse polaarvetele omaseid tingimusi ja olukordi, mille mõjudega ei ole nimetatud õigusaktides piisavalt arvestatud.

Välislingid

Autor:Jüri Kask