Pukseerimine

Allikas: Mereviki

Pukseerimine (hollandi boegseren) on ühe või mitme laevaga laeva(de) või muu(de) ujuvvahendi(te) vedamine või tõukamine.

Sadamapukseerimisel viiakse ujuvvahendid sadamasse või sadamast välja või paigutatakse sadama veealal ümber. Pukseerimiseks kasutatakse harilikult sihtotstarbelist laeva - vedamiseks vedurlaeva või tõukamiseks tõukurlaeva.

Vedurlaeva kasutatakse ka laevade tõukamiseks sadamas sildumisel ja kitsustes ohutuse tagamisel. Merepukseerimisel veetakse ujuvvahendeid kas sadamast sadamasse või merele tööstuspiirkonda. Pukseerimist juhatab kas pukseri kapten või selleks määratud isik. Merepukseerimisel veetakse ujuvvahendit harilikult kiiluvees, sadamapukseerimisel rakendatakse ka eestõukamist ja pardasvedu. Eristatakse lühikese ja pika puksiirtrossiga pukseerimist, viimasel juhul ei välju puksiirtross kogu ulatuses veest. Jäämurdjad pukseerivad laevu ahtripesas.

Galerii

MERLE2.jpg See artikkel on kirjutatud 1996. aasta Mereleksikoni põhjal.