Sildumine

Allikas: Mereviki

Sildumine on laeva vahetu lähenemine kaile või teise laeva parda äärde ja tema kinnitamine sinna.

Sildumine on vastutusrikas toiming (kai ja laeva vigastamise võimalus), mida tehakse puksiiri abiga või ilma selleta. Veeremilaevad silduvad sageli vööri või ahtriga kai poole, kaiga risti hoitakse laeva ankrute abil. Selline moodus võimaldab samaaegselt laadida-lossida ühe kai ääres mitut laeva.

Tänapäeval on sageli silduvatel laevadel, näiteks reisilaevadel, väga hea manööverdusvõime põtkurite abil, mistõttu need laevad kasutavad sildumisel puksereid harva. Veeremit vedavad laevad - parvlaevad, ro-pax- ja ro-ro-laevad - peavad silduma eriti täpselt, et laeva ramp ja kairamp õigesti kohakuti oleksid. Uuemad sageli silduvad parvlaevad, näiteks MUHUMAA, SAAREMAA ja HIIUMAA silduvad üksnes asimuutkäiturite abil, laeva sildumisotstega kai külge kinnitamata - lühiajalise laadimise ja lossimise ajal hoitakse laeva asimuutkäituritega vastu kairampi ja kaid.

Pukserite abiga silduvad suuremad kaubalaevad, näiteks tankerid ja balkerid.