Sadamakapten

Allikas: Mereviki

Sadamakapten on sadamas ohutut veeliiklust ja veesõidukite ohutut seismist korraldav isik.[1]

Sadamakapteni kvalifikatsioon

  • Kui sadam teenindab suuremaid laevu alates kogumahutavusest 7500, peab sadamakaptenil olema kogumahutavusega vähemalt 3000 laeva kapteni meresõidudiplom.
  • Kui sadam teenindab laeva, mille kogumahutavus on vahemikus 500-7500, peab sadamakaptenil olema kogumahutavusega vähemalt 3000 laeva vanemtüürimehe või kogumahutavusega alla 3000 laeva kapteni meresõidudiplom.
  • Kui sadam teenindab laevu kogumahutavusega alla 500, peab sadamakaptenil olema vähemalt kogumahutavusega alla 3000 laeva vanemtüürimehe meresõidudiplom või kogumahutavusega alla 500 laeva kapteni kutsetunnistus.
  • Väikesadama sadamakaptenil peab olema vähemalt väikelaevajuhi tunnistus.[2]

Sadamakapteni pädevus

Sadamakaptenil on õigus nõuda sadamas viibivatelt isikutelt õigusaktide, sadamaeeskirja ja hea merepraktika nõuete täitmist. Ta määrab suurimad veesõiduki mõõtmed, millega võib sadamasse siseneda ning kehtestab veesõidukite sadamasse sisenemise ja sadamast väljumise erikorra.

Viited