Taaksel

Allikas: Mereviki

Taaksel (hollandi stagzeil) on taagil tõstetav kolm- või nelinurkne pikipuri. Raapurjestusega laeval paiknevad taakslid mastidevahelistel taakidel ehk vahetaakidel, mida nimetatakse masti ja taagi järgi, näiteks groottengtaak, besaantaak. Mõnel barkantiinil ja brigantiinil võib esineda nelinurkne nokktaaksel, mille püstserv kinnitatakse fokkmasti jaktaagile. Taagil tõstetavad eespurjed on samuti taakslid, kuid nende nimetus oleneb paiknevusest. Taakslit tõstetakse taagil valli ja langetatakse neervalli abil. Tuulde seatakse taaksel alumisel taganurgal olevate sootide abil.

MERLE2.jpg See artikkel on kirjutatud 1996. aasta Mereleksikoni põhjal.